Selecteer een pagina

Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier

inspirerende fun(d)raiser

 

Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier is een jonge en inspirerende club van enthousiaste mannen en vrouwen. Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert en hen stimuleert om kennis, persoonlijke ervaringen en meningen uit te wisselen. Daar leert elke Lion van en het draagt bovenal bij aan het uitgangspunt van de club: initiatieven nemen voor een betere samenleving.

Sinds medio 2003 is de club onder leiding van Lionsclub Alblasserwaard Souburgh gestart. Gestaag groeide het aantal leden en op 9 juni 2007 is Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier gecharterd.

Wij zijn actief in fundraising en maatschappelijke initiatieven op lokaal en regionaal gebied. Soms zelfs wereldwijd. We bepalen daarbij overwegend zelf de goede doelen. Soms met de richtlijnen en initiatieven van de wereldwijde organisatie of gewoon vanuit het netwerk van onze leden. 

De Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier heeft ervoor gekozen dat alle leden zelf bijdragen in de kosten voor activiteiten, vergaderingen en diners via een bijdrage in het lidmaatschap. Daardoor gaan alle opgehaalde gelden voor 100% rechtstreeks naar de goede doelen. Alleen mogelijke kosten om de activiteit te kunnen organiseren worden hiervan afgetrokken. Denk hierbij aan de huur van een kraam of locatie.

De leden vergaderen eenmaal per maand om lopende zaken door te nemen en fun(d)raising events te organiseren. Daaronder vallen ook de fun-events voor de leden, soms met partner en/of genodigden. Te denken valt aan een bezoek aan een kaasboerderij, de molens van Kinderdijk, de Escape Room op de SS Rotterdam of een gastspreker zoals bijvoorbeeld een parel-deskundige. Verder zijn er commissies die al naar gelang het project bij elkaar komen. Commissies zijn geen verplichting, maar wel ongelooflijk leuk om te doen! 

 

zwartbol advocaten

 

 

 

 

Svenscar kopie