Selecteer een pagina

De Blomhoeve

De Blomhoeve is een uniek initiatief, voor een kleinschalige woon– en dagbestedingsvoorziening. Dit initiatief zal februari 2015 van start gaan in een voormalige boerderij die centraal is gelegen aan de Randweg te Alblasserdam.

Wij hebben een rondleiding gehad en onze gastspreker Kees Blom vertelde prachtige anekdotes vanuit zijn jeugd toen hij daar opgroeide.

Voor de dagbesteding en ambulante ondersteuning die al van start gegaan is, zijn nog ruim voldoende mogelijkheden. De zorg binnen de Blomhoeve zal worden geleverd door zorgaanbieder WoonCadans.

Geïntegreerd en midden in de maatschappij, met een toegevoegde waarde voor de buurt.

Binnen en vanuit de woonvoorziening worden de volgende activiteiten geboden:

  • begeleid wonen binnen de woonvoorziening;
  • logeren;
  • ondersteunende begeleiding en/of persoonlijke verzorging in de thuissituatie;
  • dagactiviteiten;
  • ontmoetingspunt binnen de wijk/het dorp, eetcafé en vrijetijdsactiviteiten.

Kleinschalig, persoonlijk en betrokken.